Vybíjanie kovu do dreva

bolo v našej slovenskej minulosti spojené hlavne s vybíjanými valaškami, fujarami a predmetmi denného používania ako črpáky, lyžice, dienka na krájanie slaninky a podobne.
Veľmi ma lákalo vyskúšať vybíjať, tak som po zbieraní informácií k tomuto skoro zabudnutému remeslu a vhodných materiáloch vyskúšal čo to vybiť pre moje dievčatá. 
Tak oddnes majú vybíjané kľúčenky 😉