Vybíjanie je stará slovenská technika zdobenia drevených predmetov denného použitia ako bola valaška, črpáky, drievka na rezanie a podobne. Do dreva sa vbíjali mosadzné alebo medené pliešky a drôty. Toto remeslo, ktoré ovládali valasi, bačovia, kováči sa však postupne stráca.  

K vybíjaniu potrebujete tenký mosadzný pliešok hrubý približne ako 2-3 ľudské vlasy. Pliešok sa nastrihá, vyformuje a kladivkom vbije do dreva. Po vybití sa prebrúsi do jednej roviny. Nasleduje povrchová úprava dreva olejom, alebo morením a lakom.