Valaška zdobená vybíjaním, porisko jaseň- to najlepšie čo doma máme na poriská, nerezová špička.

Jedna s kvetinkou,

Valaška zdobená vybíjaním, porisko jaseň- to najlepšie čo doma máme na poriská, nerezová špička.