Vybíjanie sa posúva

ďalej a smeruje k splneniu sna, ktorý bol na začiatku tejto mojej „vybíjanej“ cesty osvojenia si zručností našich predkov.Toto bola príprava na Valentína 2018…

Vybíjanie kovu do dreva

bolo v našej slovenskej minulosti spojené hlavne s vybíjanými valaškami, fujarami a predmetmi denného používania ako črpáky, lyžice, dienka na krájanie slaninky a podobne. Veľmi ma lákalo vyskúšať vybíjať, tak …