Vybíjanie kovu do dreva

bolo v našej slovenskej minulosti spojené hlavne s vybíjanými valaškami, fujarami a predmetmi denného používania ako črpáky, lyžice, dienka na krájanie slaninky a podobne. Veľmi ma lákalo vyskúšať vybíjať, tak …